Ar auto: https://ieej.lv/savvalalokacija

57°12'43.4"N 25°58'05.7"E

VAI

Divu stundu brauciens ar autobusu no Rīgas Starptautiskās autoostas - pietura JAUNDRUSTI, redzēsiet norādi, pec kuras sekos lēns 20 min gājiens pa iespējams dubļu pārplūdušu ceļu. 

Saraksts: https://ieej.lv/autobussjaundrusti